info@gppro.org.vn

(+84) 24.6663.4579

Giới Thiệu GPPRO

Khối hành chính công GPPro (GPPro) là một thành viên trực thuộc GPGROUP chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm về Quản lý hành chính công.

Không ngừng nỗ lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác hành chính công, GPPro đã cho ra mắt các giải pháp phần mềm tối ưu, tiếp cận xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiến tới số hóa các dịch vụ hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

GPPRO Thấu Hiểu Khó Khăn Của Các Ban Ngành Trong Công Tác Quản Lý

Card image cap
  • Các phần mềm hỗ trợ quản lý công quá phức tạp, khó sử dụng
Card image cap
  • Các phần mềm hiện tại không đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia
Card image cap
  • Khó khăn trong việc xuất đơn báo cáo và chuyển xử lý sang các ban ngành có thẩm quyền
Card image cap
  • Khó khăn trong xử lý các trường hợp trùng lặp

GPPRO Mong Muốn Đồng Hành Và Hợp Tác Cùng Quý Cơ Quan

Thấu hiểu được nhu cầu cũng như mong muốn đồng hành cùng các khối cơ quan trong công tác quản lý hành chính và phương châm làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, GPPRO ngày càng nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ các cơ quan ban ngành tại Việt Nam.

GPPRO : Giải Pháp Tối Ưu Cho Hành Chính Công

Card image cap
Chủ trương Chính phủ điện tử

Hỗ trợ quý cơ quan xây dựng Chính phủ điện tử quốc gia theo chủ trương của Thủ tướng CP

Card image cap
Xu thế cách mang 4.0

Đẩy mạnh các sản phẩm dựa trên số hóa và kết nối theo xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0

Card image cap
Tối ưu năng xuất lao động

Tối ưu thời gian và công sức trong hoạt động hành chính, dịch vụ công một cách hiệu quả thông qua các giải pháp phần mềm công nghệ

Card image cap
Tuỳ biến theo nhu cầu

Tùy chỉnh thiết kế phần mềm theo yêu cầu cụ thể của đơn vị cần triển khai, phục vụ tối đa lợi ích của các cơ quan ban ngành

Sản Phẩm Của GPPRO

Card image cap
Phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo
Card image cap
Phần mềm Quản lý dự án đầu tư công
Card image cap
Phần mềm Số hóa chính sách người có công
Card image cap
Phần mềm Quản lý hộ tịch - hộ khẩu

Đối Tác Của Chúng Tôi